5

Będzie zjazd z autostrady w Ostrowie  

Nowemu węzłowi autostradowemu oraz remontowi drogi wojewódzkiej poświęcona była konferencja prasowa, którą w środę, 19 października, zorganizowano w miejscu planowanej inwestycji.

O braku węzła w Ostrowie dyskusje toczą się od lat. Obecnie w miejscu, gdzie z autostrada „przecina” się z drogą wojewódzką nr 986 nie ma możliwości włączenia się na A4. Kierowcy muszą kierować się albo do Sędziszowa Małopolskiego albo do Dębicy.

– To duży błąd. Droga wojewódzka 986 generuje bardzo duży ruch samochodów. Według danych z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 r. natężenie ruchu na W986 przekracza 6 200 pojazdów na dobę, co jest  znacznie powyżej średniej dla województwa – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Teraz ten błąd będzie naprawiany. Samorząd wojewódzki wybuduje węzeł, ale także przeprowadzi rozbudowę drogi wojewódzkiej. Łącznie na te dwie inwestycje Urząd Marszałkowski pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu 53 mln zł. Do tej kwoty samorząd wojewódzki dołoży 15 mln zł ze swojego budżetu.

Są już gotowe trzy warianty węzła, które po konsultacjach z samorządami zostały przekazane do uzgodnienia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrekcja jeszcze nie zajęła stanowiska w kwestii wyboru wariantu węzła. Kiedy to zrobi, będzie możliwe ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 r.

Preferowany przez PZDW w Rzeszowie oraz samorządy powiatu i gminy wariant węzła, to „karo” z dwoma rondami na drodze wojewódzkiej. Jest to rozwiązanie w pełni funkcjonalne, zajmujące najmniejszą powierzchnię terenu i obejmujące najmniejszy zakres robót, a zatem najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym.

– Dziękuję w imieniu mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców powiatu, że samorząd województwa podkarpackiego podjął się naprawienia pewnych błędów popełnionych w latach 90 ubiegłego wieku. Wtedy zapadły decyzje bardzo niekorzystne dla tego powiatu – powiedział poseł Kazimierz Moskal podczas konferencji w Ostrowie.

– Wiele firm będzie się mogło dzięki tej inwestycji rozwijać – zauważył Grzegorz Ożóg, wójt gminy Ostrów.

Oprócz węzła planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej od Ostrowa do Ropczyc. W ramach tego zaplanowano trzy zadania: most na Wielopolce w Ostrowie, wiadukt nad linią kolejową nr 91 w Ropczycach oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej łączącej te obiekty. Na te zadania ogłoszony został przetarg, ale najniższa oferta to 75,3 mln zł. W październiku rząd, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju,  korzystnie zweryfikował warunki realizacji zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Obecne regulacje pozwalają beneficjentom na złożenie wniosków o wprowadzenie korekty lub zmiany zakresu inwestycji. Samorząd województwa zamierza skorzystać z tych możliwości, a nierozstrzygnięty dotąd przetarg unieważnić.