O TYGODNIKU

Historia

Reporter Gazeta ukazuje się na obszarze powiatu ropczycko – sędziszowskiego, w województwie podkarpackim w Polsce południowo wschodniej. Docieramy do mieszkańców miast i gmin Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz do miejscowości gmin Wielopole Skrzyńskie, Ostrów i Iwierzyce. Na terenie tym mieszka ponad 71 tysięcy mieszkańców.

Kolportaż

W punktach sprzedaży nowe wydanie jest dostępne co tydzień w czwartki. Tygodnik jest też sprzedawany we własnej rozbudowanej sieci kolportażu na terenie całego powiatu ropczycko – sędziszowskiego (blisko 200 punktów sprzedaży). Jest również dostępny w placówkach pocztowych na terenie powiatu i u listonoszy.

Informacje podstawowe
 • Objętość: 28-32 strony;
 • Format: A3;
 • Aktualny nakład: 3000 - 3200 egzemplarzy;
 • Program telewizyjny „TELE Program” w treści każdego numeru Reportera;
Misja
Reporter Gazeta to typowe prywatne informacyjne czasopismo lokalne. Piszemy o wydarzeniach, problemach i rozstrzygnięciach istotnych z punktu widzenia mieszkańców powiatu ropczycko - sędziszowskiego. Jesteśmy pismem niezależnym finansowo, rodzinnie, czy w jakikolwiek inny sposób od administracji, samorządów, instytucji, partii, stronnictw, stowarzyszeń, grup nacisku czy towarzystw.

Motto Reporter Gazeta "bierze się z ciekawości" podkreśla, że tygodnik jest ukierunkowany na czytelnika i stara się zaspokajać jego zainteresowania sprawami w najbliższym otoczeniu. Naszą misją jest informowanie o poczynaniach samorząd, instytucji, administracji państwowej, policji, straży pożarnych, zwykłych obywateli, przedstawicieli biznesu, grup społecznych, politycznych i klubów sportowych, dla lepszego zrozumienia przez czytelników otaczającej ich rzeczywistości.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cie ze przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

News will be here
 1. Administrator danych osobowych

My, Studio Reporter Wojciech Naja, z siedzibą w Wolicy Piaskowej 135a, Sędziszów Małopolski, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować się z nami przez formularz kontaktowy na stronie www.reportergazeta.pl ; e-mail: redakcja@reportergazeta.pl;telefon: 17 22 16 055; pisemnie: Studio Reporter Wojciech Naja, z siedzibą w Wolicy Piaskowej 135a, Sędziszów Małopolski,

 1. Cel i podstawy przetwarzania
 • W celu zawarcia umowy usługi wykupu reklamy, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO
 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na wykonanie usługi reklamowej, na podstawie art 6.ust 1 lit b RODO
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, podstawa z art. 6 ust 1 lit f RODO
 • W celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, podstawa z art. 6 ust 1 lit f RODO
 • W celu wykonywania usługi dziennikarskiej, podstawa prawna art 85 ust 2 RODO
 • Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firma księgowa, firmy telekomunikacyjne realizujące dla nas usługę płatności poprzez SMS

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski/UE/EOG

 1. Okres przechowywania danych
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii
 • prawo sprostowania swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: redakcja@reportergazeta.pl;      zadzwoń pod    numer 17 22 16 055. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli    upewnić się że to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 • Podane przez Ciebie danych jest: warunkiem zawarcia umowy
 • Jeśli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy