children-2112668_1920

Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych “Taneczne Figle”

Na sobotę 28 maja, na godz. 17:00 zaplanowana jest kolejna edycja Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych “Taneczne Figle” organizowana przez Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach. Impreza odbędzie się na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, rozbudzanie zainteresowań tańcem, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi, integracja zespołów tanecznych.

Uczestnicy będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe: I kategoria wiekowa: Przedszkola kl. I-III Szkoły Podstawowe, II kategoria wiekowa: kl. IV-VI Szkoły Podstawowe, III kategoria kl. VII-VIII Szkoły Podstawowej.

W przeglądzie mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne działające w przedszkolach, szkołach i placówkach kultury (zespoły ludowe, estradowe, hip-hop, break-dance, nowoczesne, piosenka z ruchem i inne).

Karty zgłoszenia należy przesłać w terminie do 19.05.2022 r. na adres: Centrum Kultury w Ropczycach ul. Bursztyna 1.

Szczegółowych informacji na temat przeglądu udziela Pani Elżbieta Łącała instruktor CK w Ropczycach od poniedziałku do piątku w godz.8.00-20.00. Tel. (017) 22 18 228.