gospodynie na szkoleniu

Gospodynie na szkoleniu

W środę, 13 września, panie działające w kołach gospodyń wiejskich spotkały się w sędziszowskim ratuszu z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach. Podczas szkolenia gospodynie wysłuchały prelekcji o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności, znakowaniu produktów żywnościowych, substancjach dodatkowych do żywności i suplementach diety. Po wykładach Katarzyna Daniel i Piotr Zegar, pracownicy higieny żywności i żywienia, odpowiadali na pytania przybyłych osób, które na co dzień przygotowują posiłki i w ramach swoich działań prowadzą pokazy i dystrybucje żywności.