nauczyciele mianowani2

Nauczyciele szkół powiatowych dostali awanse

Trzynastu nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. W czwartek, 15 września, władze powiatu uroczyście wręczyły im akty nadania na wyższy stopień.

Najwięcej nowych mianowych to nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach: Marcelina Mycek, Małgorzata Pazdan, Krzysztof Kubik, Agata Wojnarowska, Karol Zagórski, Anna Kędzior i Joanna Froń.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach egzamin na nauczyciela mianowanego zdały Magdalena Stręk, Agnieszka Rolek i Iwona Rudny.

W Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach awansowały Agnieszka Kot i Katarzyna Drąg, a w LO w Sędziszowie Małopolskim – Anna Lorek.

FOTO: STAROSTWO POWIATOWE ROPCZYCE