IMG_0017-3000-1024×683

Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, 31 maja, przyjęto jednogłośnie uchwałę o absolutorium dla burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka.

Wszyscy radni oraz regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zaakceptowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2022. Po przedstawieniu przez burmistrza raportu o aktualnym stanie gminy wszyscy radni zgodnie udzielili mu wotum zaufania. Gdyby nie otrzymał wotum zaufania Rada Gminy mogłaby podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania ze stanowiska. Bolesław Bujak pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 2006 roku.

Raport o stanie gminy Ropczyce za rok 2022 jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś sprawozdanie z wykonania budżetu znajduje się tylko w tym drugim źródle.

foto: http://ropczyce.eu