kantorowka zydzi

W Kantorówce zabrzmiał kadysz

Projekcja przejmującego filmu Davida Teitelbauma o wielopolskich Żydach w przededniu wybuchu II wojny światowej zwieńczyła zorganizowane przez Kantorówkę obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W piątek, 27 stycznia, nie zabrakło też modlitwy, wykładów i wystawy.

Wielopolskie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na starym cmentarzu żydowskim. Tam, na wzgórzu, 30 czerwca 1942 r. Niemcy rozstrzelali 42 wielopolskich Żydów.

Obchody były kontynuowane wieczorem w Kantorówce. Uczestnicy uroczystości uczcili pamięć pomordowanych kadyszem czyli jedną z najważniejszych i najczęściej odmawianych modlitw w liturgii żydowskiej. Treść modlitwy w polskim tłumaczeniu przytoczył Ireneusz Socha, działacz społeczny chroniący pamięć o historii i kulturze Żydów dębickich i opiekujący się miejscami ich pamięci. Odczytano też nazwiska zamordowanych. Socha zaprezentował też wykład zatytułowany „Sefer Dembic – księga pamięci żydowskiej społeczności Dębicy”. Wcześniej o tragicznym losie mieszkańców Wielopola, w prelekcji „Życie małomiasteczkowej społeczności żydowskiej w środkowej Galicji. Przykład Wielopola Skrzyńskiego”, opowiedział Klaudiusz Święcicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, zajmujący się też teatrem, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcicki to także autor licznych książek i publikacji poświęconych teatrowi oraz historii kultury. Od dawna bada historię społeczności żydowskiej w środkowej Galicji.

Zaprezentowana została również wystawa poświęcona społeczności żydowskiej Wielopola. Ekspozycja jest owocem kwerend i badań prowadzonych przez Kantorówkę.