ustrzelone w terenie bocian foto dariusz kielek

Zadanie dla fotografów: ptaki 

Po raz piąty Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej ogłosiło konkurs fotograficzny „Nieznane choć bliskie”. Tym razem zadaniem uczestników jest zrobienie zdjęć dzikim ptakom. Jak zwykle fotografie muszą być wykonane na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to przedsięwzięcie dla amatorów, to znaczy, że udział w nim może wziąć każdy, kto fotografią nie zajmuje się zawodowo. W konkursie nie mogą też wziąć udziału osoby, które zdobyły nagrody w poprzedniej, czwartej edycji.

Zdjęcia można robić aparatem fotograficznym lub smartfonem. Motto tegorocznej edycji to „Dzikie ptaki na niebie i Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej”. Oznacza to, że konkursowe fotografie powinny przedstawiać dziko żyjące ptaki uchwycone na wsi lub w mieście, pojedynczo albo grupowo w różnych sytuacjach: gdy posilają się w karmniku, pływają po wodzie, polują, wysiadują młode w gnieździe, bawią się ze sobą na trawie czy spacerują po orance. To tylko przykładowe okoliczności, w jakich można sfotografować ptaki. Ważne, żeby zdjęcie na konkurs zostało wykonane na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Termin zgłaszania fotografii to 8 września. Finał konkursu, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki oraz otwarta wystawa prac konkursowych, planowany jest na początek października.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Elżbieta Orzech, która jest jego koordynatorem. Można się z nią skontaktować telefonicznie pod numerem 887 788 412 lub e-mailowo: elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl. O szczegółach konkursu można się także dowiedzieć z regulaminu, który jest zamieszczony na stronie internetowej: ww.pcek-ropczyce.pl.


FOTO:D.KIEŁEK