ogloszenie

OGŁOSZENIE PŁATNE: Podkarpackie Rozmowy: Jaka jest przyszłość Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego?

Podkarpackie Rozmowy: Jaka jest przyszłość Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego?

28 listopada 2022 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się kolejne organizowane przez Fundację Misji Obywatelskiej wydarzenie. Była to debata pt. Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego?

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu Podkarpackie Rozmowy Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

W panelu dyskusyjnym, który moderował Adam Poręba udział wzięli:

– dr Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

– Bogusław Kmieć – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego,

– Michał Gratkowski – Prezes Zarządu Fundacji Małych Ojczyzn,
– Stanisław Wójciak- Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju „Solid” Ropczyce.

Są to pewnego rodzaju
konsultacje społeczne, które prowadzimy z mieszkańcami naszego województwa. Wspólnie z przedsiębiorcami, samorządowcami, organizacjami społecznymi, a także mieszkańcami staramy się wypracowywać pewnego rodzaju rozwiązania w różnych obszarach życia, chociażby sportu, kultury, turystyki, gospodarki, aby nasza przyszłość była coraz lepsza – skomentował Adam Poręba, Wiceprezes Zarządu Fundacji Misji Obywatelskiej.

Projekt Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia? zakłada realizację debat w każdym powiecie województwa podkarpackiego, w ramach których przedstawiciele władzy, biznesu i sektora pozarządowego, otrzymają pytania o to co zmieniło się w ich społeczności lokalnej? Czy ważne inicjatywy z punktu widzenia mieszkańców nie zostały podjęte? Jeśli tak, to dlaczego? Jaka jest prognoza na przyszłość? Projekt zatem łączy debatę z konsultacjami. Fundacja pragnie włączyć mieszkańców w aktywną partycypację, życie społeczne, publiczne i obywatelskie. Czasem do zmian wystarczy rozmowa – dialog. Projekt Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia? jest objęty honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.