krus-1-3

Korzystne zmiany dla emerytów i dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.


Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS także dla rolników – emerytów

W wyniku zmian w ustawie Kasa może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny dla tych osób będzie trwał 21 dni.

Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

KRUS będzie kierował do Centrów Rehabilitacji Rolników także ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na tzw. turnusy regeneracyjne. 7-dniowe turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia opiekunów osób niepełnosprawnych.

Marek Pająk

Zastępca Dyrektora

OR/Rzeszów