teresa kochmanska

Teresa Kochmańska znów na czele rady seniorów

Rada Seniorów II kadencji ma już swoje prezydium. Jego skład jest taki sam, jak podczas pierwszej kadencji.

Radni-seniorzy wybrali prezydium na pierwszym posiedzeniu obecnej kadencji, które odbyło się w czwartek, 8 września. Przewodniczącą rady została Teresa Kochmańska, wiceprzewodniczącym Józef Chmiel, a sekretarzem Maria Strzępka.

W skład rady II kadencji wchodzi 14 osób – dziewięć kobiet i pięciu mężczyzn. Z tego grona sześcioro radnych pracowało w poprzedniej radzie.

– Będziemy występować do władz gminy o utworzenie dziennego domu pobytu. To jest cel, którego nie udało się zrealizować w trakcie pierwszej kadencji – zapowiada Teresa Kochmańska. Planuje także, aby sędziszowska rada przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. – To będzie doskonała okazja do spotkań i wymiany doświadczeń z członkami rad seniorów z innych miejscowości w Polsce – dodaje przewodnicząca Kochmańska.

Rada Seniorów zamierza także kontynuować inicjatywy, które były realizowane podczas pierwszej kadencji. Chodzi m.in. o wykłady dla seniorów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy rehabilitacyjne czy sędziszowskie senioralia. – Myślę również o wolontariacie, a konkretnie o utworzeniu grupy seniorów, którzy mają czas, chęci i serce, żeby pomagać innym seniorom – mówi Teresa Kochmańska.