muzealniki

Muzealnicy z całej Polski przyjeżdżają do Wielopola. Zorganizują zajęcia dla mieszkańców

Dziś (piątek, 26 sierpnia) w Wielopolu Skrzyńskim rozpoczyna się drugie seminarium muzealne pod hasłem „Historie nielokalne”. Do rodzinnej miejscowości Tadeusza Kantora przyjadą przedstawiciele muzeów z całej Polski. Podobnie jak przed rokiem, zorganizują w Kantorówce różnotematyczne warsztaty dla mieszkańców, które podczas pierwszej edycji cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podczas zjazdu muzealnicy w murach starej plebani zaprezentują wyniki swoich dociekań, podzielą się warsztatem pracy, będą dyskutować o wyzwaniach, które przed nimi stoją.

W 2021 r. w Wielopolu Skrzyńskim Kantorówka Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim zorganizowała pierwsze ogólnopolskie spotkanie muzealników. Obejmowało ono problematykę związaną z Kantorem oraz historią i kulturą regionu, a równocześnie umożliwiło wymianę doświadczeń naukowych i organizacyjnych. Tegoroczna edycja seminarium jest kontynuacją wątków z roku ubiegłego, ale poruszone będą także nowe zagadnienia. Odbędą się wykłady, dyskusje, referaty oraz warsztaty dla mieszkańców. Muzealnicy ponownie zwiedzą Wielopolszczyznę i najciekawsze miejsca w jej okolicy.

Seminarium towarzyszyć będzie, na powitanie w piątkowy wieczór, występ Zespołu Regionalnego Wielopolanie oraz Kapeli Ludowej, oprowadzanie po Kantorówce, a ewentualne również nocne projekcje filmów o Tadeuszu Kantorze i historiach lokalnych. W sobotę zaplanowano ognisko na wzgórzu św Jana, w niedzielę – poranny spacer po dawnym galicyjskim miasteczka lub śladem

„Wielopolan upamiętnionych w kamieniu, metalu i drewnie” czyli po historycznych, zabytkowych, cmentarzach wielopolskich. Ta druga wędrówka zainspirowana jest badaniami i wykładem Wioletty Pawlikowskiej z PAN pod tym samym tytułem. Być może uczestnicy seminarium wybiorą się do Muzeum Regionalnego w Dębicy, które powiązane jest wątkami biograficzno-historycznymi z Kantorówką (wystawy: „W kręgu Pendereckich, Kantorów i Bergerów” oraz „Dwukulturowe miasto polsko-żydowskie”).

Ważnym elementem wielopolskiego spotkania muzealników będzie interakcja z lokalną społecznością. Zorganizowane zostaną przez uczestników zjazdu warsztaty teatralno-plastyczne i muzyczne skierowane do mieszkańców Wielopolszczyzny.

W tym roku wielopolskie seminarium zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Muzealników Polskich i uczestniczyć w nim będą muzealnicy z Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia z prezesem Bogdanem Kaczmarem, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Gościem honorowym tegorocznego seminarium będzie prof. dr hab. Jan Święch, etnolog i antropolog kulturowy, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W seminarium udział wezmą przedstawiciele: Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Polskiej Akademii Nauk, Kamienicy Hipolitów Muzeum Krakowa, Muzeum Krakowa Oddział Muzeum Teatralne Filia Rydlówka, Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Miasta Pabianic, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz muzeów podkarpackich.

Program

Piątek, 26 sierpnia

godz. 18:00: Kawa w Kantorówce

godz. 19:00: występ zespołu Wielopolanie

Sobota, 27 sierpnia

godz. 10:00: rozpoczęcie seminarium – Irena Walat, kierownik Kantorówki

godz. 10:20 – 11:00: oficjalne otwarcie seminarium przez prof. dr hab. Jana Święcha (UJ) i Bogdana Kaczmara (prezes Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich)

godz. 11:00 – 12:00: sesja I

– Wioletta Pawlikowska „Spuścizna naukowa ks. Juliana Śmietany” (IH PAN Warszawa)

– Monika Sobczak, Piotr Jędorowicz „Losy Józefa Jareckiego – malarza i jeńca wojennego” (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Opole)

– Małgorzata Dubasiewicz „Obraz w rytuale. Charakterystyka postaw wobec wizerunków w kulturze typu ludowego” (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

godz. 12:00: dyskusja

godz. 12:40-13:40: sesja II

– Monika Bober „Od izby pamięci do samorządowej instytucji kultury. Szanse, zagrożenia – perspektywy?” (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

– Ewelina Radecka „Przyjdź chochole na Wesele. O wiechciu słomy z Bronowic Małych” (Muzeum Krakowa Oddział Muzeum Teatralne Filia Rydlówka, Kraków)

– Michał Hankus „Koronka klockowa – mity, tradycja, sztuka współczesna” (Kamienica Hipolitów, Muzeum Krakowa)

godz. 13:40: dyskusja

godz. 16:00 – 17:00: warsztaty wokalne „Pieśni stąd”, Marta Derejczyk (Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu)

godz. 17:40: spacer historyczny

godz. 18:00: ognisko na wzgórzu św. Jana

Niedziela, 28 sierpnia

godz. 10:00: zwiedzanie Kantorówki połączone z projekcją „Ostatniej wieczerzy w Wielopolu” Krzysztofa Miklaszewskiego

godz. 12:15-13:45: warsztaty „Jak nas widzą, czyli od stroju do kostiumu”, Karolina Skalska (Dział Widowisk Lalkowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi)

godz. 15:00-16:00: warsztaty hafciarskie „Z kolekcji rodzinnej”, Olga Budzan (Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu).

Godz. 16:15: zakończenie seminarium.