1

Największa – według urzędu – inwestycja w gminie startuje. W Nockowej, Bystrzycy i Olchowej robią kanalizację i wodociągi

Gmina Iwierzyce chwali się, że na jej terenie startuje właśnie największa w historii tego samorządu inwestycja. Chodzi o budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nockowej, Bystrzycy i Olchowej.

Według wyliczeń urzędu, w ramach budowy położone zostanie ponad 15 kilometrów wodociągów i 26 kilometrów rur odprowadzających ścieki. Największe są prowadzone w Nockowej. Położonych zostanie tam 24 kilometry wodociągu, stworzona zostanie też przepompownia.

W przysiółku Nockowa-Pola zrobione zostaną też dodatkowe wodociągi. Dostęp do podpięcia się do wody uzyskają również mieszkańcy Bystrzycy Woli i Bystrzycy Sępii. Wodociągi i kanalizacja będą z kolei podciągnięte do domów w Olchowej pod Będziemyślem.

Wykonanie kanalizacji i wodociągu w trzech miejscowościach pochłonie ponad 15 milionów złotych. Prawie 10 milionów na to przedsięwzięcie gmina dostała z rządowego dofinansowania w ramach Polskiego Ładu.

Myślę, że 3/4 tej kwoty przeznaczymy na zrobienie tam kanalizacji – wyliczał nam wójt Iwierzyc, Ryszard Filipek w październiku, krótko po tym, kiedy gminie została przyznana rządowa dotacja.

Wykonaniem inwestycji zajmuje się firma Lisbud z Pstrągowej. Kładzenie nowych nitek kanalizacji i wodociągów potrwa do 2023 roku.