wielopole

Nowość w podatkach gminy Wielopole Skrzyńskie. Będzie danina od mieszkań

Wyższe stawki oraz koniec zwolnień od płacenia podatku od mieszkań oraz tzw. pozostałych budynków. Takie zmiany czekają w przyszłym roku mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie.

Przez wiele lat gmina była wyjątkiem i nie pobierała od mieszkańców podatku mieszkaniowego oraz od pozostałych budynków, takich jak np. garaże czy budynki gospodarcze. Stawki tych podatków wprawdzie były uchwalane, ale jednocześnie inna uchwała zwalniała mieszkańców od ich płacenia. Teraz ten przywilej zostanie zakończony.

Jak uważa Marek Tęczar, wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, zaniechanie przez 27 lat pobierania tych podatków odbiło się negatywnie na finansach gminy. Włodarz zaznaczył, że samorząd tracił na tym podwójnie – po pierwsze, niższe były wpływy do budżetu gminy z tytuły podatków lokalnych, a po drugie w ślad za tym gmina dostawała mniejszą subwencję z budżetu państwa.

News will be here

Gdybyśmy te pieniądze mieli i dobrze nimi gospodarzyli przez te lata, bylibyśmy pewnie na innym etapie rozwoju gminy – powiedział wójt Marek Tęczar na sesji rady gminy, podczas której uchwalane były nowe stawki podatkowe.

Podatku od budynków pozostałych, na mocy ustawy, nie będą musieli płacić rolnicy. Takie rozwiązanie za niesprawiedliwe uznał radny Sławomir Górski.

Dobrze wiemy, że rolnik używa szopy i pomieszczeń gospodarczych do swojej pracy, można więc powiedzieć, że ta szopa na siebie pracuje. A jeśli ktoś nie jest rolnikiem, to budynek nie zarabia, a płacić trzeba. W dodatku od domu o wartości, dajmy na to 200 tys. zł, stawka to 40 groszy od metra, a za bezużyteczną nieraz szopę trzeba będzie płacić 2,90 zł – argumentował radny Sławomir Górski.

Proponował, żeby w tym roku wprowadzić jedynie podatek mieszkaniowy, a utrzymać w dalszym ciągu zwolnienie od budynków pozostałych i decyzję w tej sprawie odłożyć do następnego roku.

Podatek od pozostałych budynków będzie obowiązywał osoby, które nie są rolnikami oraz dotyczył obiektów na fundamentach. Za obiekty takie jak garaże-blaszaki nie trzeba będzie płacić.

W przypadku podatku od mieszkań, powierzchnię do opodatkowania mierzy się według wewnętrznych ścian. Nie wlicza się do niej niemieszkalnych części budynku, takich jak np. klatki schodowe czy kotłownie. Poza tym pełna odpłatność będzie dotyczyła tej powierzchni, gdzie wysokość pomieszczenia wynosi powyżej 2,2 metra. Tam, gdzie pomieszczenie ma wysokość od 1,4 do 2,2 m, do zapłacenia jest połowa stawki, a w przypadku wysokości poniżej 1,4 m podatek nie będzie naliczany.

Stawki podatku od nieruchomości w gminie Wielopole Skrzyńskie na 2020 r.

Podatek od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,80 zł od metra kwadratowego;

– pod wodami stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 3,70 od hektara;

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,20 zł od m kw.

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,04 zł od m kw.

Podatek od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,40 zł od m kw.;

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,00 zł od m kw.;

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,00 zł od m kw.;

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł od m kw.;

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 2,90 zł od m kw..

Podatek od budowli – 2 procent ich wartości.Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego wpisu na tej stronie wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

12 + 13 =