swieton

Nikt nie złożył wniosku o pomoc w spłacie kredytu

FOTO: ARCHIWUM

 

Z Ryszardem Świętoniem, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, rozmawiamy o tym, jak w rzeczywistości wygląda pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego dla osób, które po 1 lipca 2008 roku straciły pracę w związku z kryzysem.

Od 5 sierpnia tego roku osoby, które utraciły pracę w związku z kryzysem, mogą ubiegać się o pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego. Jakie jest zainteresowanie tą formą pomocy w powiecie ropczycko-sędzi-
szowskim?

Było do tej pory kilka osób, które zainteresowały się tą formą pomocy. Najpierw zwracały się do powiatu o informacje, a to dlatego, że ustawa wskazuje starostę jako organ podejmujący decyzje w tej sprawie. W imieniu starosty pomoc tę realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Później te osoby przychodziły do nas. Aktualnie udzielamy zainteresowanym informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej.

 

O co najczęściej pytają takie osoby?
W zasadzie intencją osób, które się z nami do tej pory kontaktowały, było potwierdzenie doniesień medialnych. Nie zwracano się do nas – poza jednym przypadkiem – o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące procedury przyznawania pomocy. Zainteresowani chcieli potwierdzenia, że w ogóle istnieje taka forma pomocy, że jest dostępna w naszym urzędzie. Były też pytania dotyczące wymogów formalnych, tj. jak należy sporządzić wniosek i jak powinny być przygotowane niezbędne załączniki, w tym oświadczenie instytucji kredytującej o udzieleniu kredytu.

Czyli wniosku jeszcze nikt nie złożył?
Nikt do tej pory nie złożył wniosku. Wiem też od dyrektorów innych urzędów w naszym województwie, że jak na razie, nie ma dużego zainteresowania tą formą wsparcia. Trudno nam też oszacować, jaka liczba osób zechce z tej pomocy skorzystać. Mamy tylko informacje, jaka grupa osób mogłaby ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu, ponieważ możemy oszacować ile osób od dnia 1 lipca 2008 do dnia dzisiejszego utraciło pracę.

 

Jest to duża grupa osób?
We wrześniu ubiegłego roku mieliśmy bezrobocie na poziomie 13%. Od tamtego czasu bezrobocie rośnie. Aktualnie stopa bezrobocia sięga 16%, co odpowiada liczbie ponad 5000 bezrobotnych. Wśród nich – poza osobami, które utraciły pracę – są też absolwenci i ci którzy wracają zza granicy. Grupę potencjalnych beneficjentów pomocy, o której mówimy, stanowią bezrobotni, którzy po dniu 1 lipca 2008 nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych i są nadal zarejestrowani w tut. urzędzie. Jest to ponad 1 000 osób. Spośród nich może wyłonić się grupa kredytobiorców objętych wsparciem.

 

Na czym dokładniej polega pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego?
Po złożeniu wniosku bezrobotny zarejestrowany w tut. urzędzie przez okres 12 miesięcy otrzymuje pomoc w spłacie rat kredytu mieszkaniowego.
W ciągu 12 miesięcy Fundusz Pracy pokrywa każdą miesięczną ratę w wysokości nie większej niż 1200 złotych. Pomoc będzie realizowana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Po 12 miesiącach jest dwuletnia karencja,
a po jej zakończeniu osoba, która dostała wsparcie, zwraca kwotę pomocy na wskazane przez nas konto. Spłata będzie rozłożona na osiem lat i będzie dokonywana w formie nieoprocentowanych rat. Beneficjent może oczywiście dokonać spłaty w terminie krótszym.

 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?
Ta pomoc ma być udzielana do końca roku 2011.Tę pomoc trzeba zwrócić, więc co ona daje osobom, które straciły pracę? Intencją ustawodawcy było, żeby wesprzeć doraźnie te osoby, które w tej chwili są w trudnej sytuacji, w związku z utratą pracy. Pomoc trwająca 12 miesięcy obejmuje najtrudniejszy okres bezpośrednio po utracie pracy. Pewnie założeniem jest, że dwanaście miesięcy wystarczy na znalezienie
i podjęcie nowego zatrudnienia.

 

Można sobie poradzić samodzielnie z wypełnieniem wniosku o taką pomoc?
Wniosek jest dość, może nie skomplikowany, ale obszerny. Ministerstwo przygotowało instrukcję dla osób ubiegających się o to wsparcie. Instrukcja jest bardzo pomocna przy wypełnianiu wniosku. Dokument ten – wraz z ustawą i przepisami wykonawczymi – jest dostępny na stronie internetowej urzędu www.pup-ropczyce.e-zet.pl Zapraszam zainteresowanych na stronę internetową.

 

Gdzie należy się zgłosić, jeśli chcemy zasięgnąć informacji w związku z tą formą pomocy?
Zapraszam do Urzędu Pracy w Ropczycach do Działu Ewidencji, Informacji i Świadczeń,
a dokładniej sprawy te prowadzi Pani Dorota Hendzel. Przed złożeniem wniosku i w trakcie jego przygotowywania udzielamy wszelkich informacji i pomocy, tak by w momencie składania wniosku był on kompletny.

 

Rozmawiała: Natalia KosińskaBrak komentarzy

Dodaj komentarz

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego wpisu na tej stronie wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

one × four =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!